Referentna lista

U svom poslovanju izvodili smo sve vrste građevinskih radova u visokogradnji, niskogradnji, cestogradnji, mostogradnji itd.

Neki važniji od njih su:


Naziv radova
Hoto ville-Zagreb - izgradnja višestambenih objekata
Izgradnja poslovnog objekta Geomin u Lučkom.
Prekrivanje krovova Zagrebačka ulica 10 u Slunju, Braće Radića 7,9,11,13 i izrada fasada
Izrada mosta preko rijeke Gline u Maljevcu, preko rijeke Slunjčice u Slunju, te popravak mosta
na rijeci Korani, Skukanov most
Obnova ratom oštećenih kuća na području Karlovačke županije- više od 200 kuća
Izgradnja spremišta za vodu- vodosprema Lisina, vodosprema Maljevac i vodosprema Lađevac
Obnova crkve Marije pomoćnice Drežničko selište
Izgradnja stanice za tehnički pregled vozila u Slunju “Autopromet Slunj”,praonica za mala vozila
Hotel „Jezero“-sanacija krovišta, fasaderski radovi - N.P. Plitvička Jezera
Izgradnja apartmana Diklo - Zadar
Održavanje gradskih ulica i cesta u zimskim uvjetima - 2004., 2005. invest. Grad Slunj
Izgradnja I faze poslovne zone Gabovac - Općina Rakovica
Izgradnja pristupnih puteva i uređenje okoliša oko kuhinjena vojnom vježbalištu
„Eugen Kvaternik“ Slunj
Uređenje fasada i krovišta na objektima vojnog vježbališta u Slunju
Izrada fasade na vojarni u Delnicama
Uređenje arhive za Ministarstvo financija PU Slunj
Radovi na uređenju trga u Rakovici
Izgradnja proizvodno poslovne građevine Logorište bb, Karlovac
Izgradnja poslovne građevine u Slunju, G. Taborište bb
Radovi na uređenju odlagališta otpada Ćuić Brdo
Proizvodnja, prijevoz i ugradnja betona u više različitih objekata
Proizvodnja kamenog agregata svih granulacija
Zagrebacka Ulica
Geomin Lučko
hoto-vile
Logoriste poslovni objekt
Lisina, maljevac, lađevac
Crkva
Čišćenje snjega
Kamenolom